Červená Třemešná

Historie je spjata s historií místního kostela, který byl kostelem farním a náležel k děkanátu Hradeckému. Patronát nad kostelem i obcí měli páni z Miletínska, z nichž nejznámější byl Diviš Bořek přiklánějící se v dobách husitských tu na jednu, tu na druhou stranu. Po jeho smrti 1437 obec zdědili jeho synové. Vlastníků se vystřídalo mnoho. Mikuláš Šepek z Nové Vsi, Matyáš Libák z Radovesic, Jan Litoborský z Chlumu, Jindřich Škopek z Bílých Otradovic. Za Škopků koncem 16. století došlo k rozvoji celého panství spolu s Bělohradem a Peckou. Později kvůli zadlužení byly statky po roce 1626 postoupeny levně Albrechtovi z Valdštejna. Od roku 1658, kdy obec připadla Karlu Kryštofovi staršímu Stařímskému z Libštejna na Lukavci a Sobětuši, byla historie spjata s Miletínem.

Významné osobnosti: v Červené Třemešné působil a námět pro své dílo čerpal jeden z našich největších spisovatelů Karel Jaromír Erben. Náměty z této vesnice čerpal do díla Kytice – Kostelík s věží nízkou. Nedaleko Červené Třemešné vznikla po parcelaci velkostatků za 1. republiky osada JAHODNÁ. 

www.cervenatremesna.cz,

e-mail: ouct@c-mail.cz 

Lázeňský mikroregion
Pecka 2, 507 82 Pecka

Dokumenty ke stažení

• Úřední deska
• Archiv úřední desky
> Všechny dokumenty

Kontaktujte nás

lazenskymikroregion@email.cz
(+420) 493 799 170