Součástí schváleného rozpočtu jsou i výdaje na realizaci stolního kalendáře a společný projekt s polským partnerem obcí Marcinowice.