Lužany

Obec je známa zejména sadovnictvím, rekreačním areálem u rybníku Marešák a každoročními motocyklovými srazy pořádnými v rekreačním areálu.

Správní území obce se rozkládá na jednom katastrálním území o celkové výměře 1 249 ha. V obci žije 600 obyvatel. Současný ulicový tvar obce a její délka převyšující čtyři kilometry jsou výsledkem spojení původně nejméně tří částí.

Název obce je nejčastěji odvozován od luhu, lužního lesa a jeho obyvatel – lužanů. Další možností je pak výklad od slova lúže, tj. louže, případně od příslušníků kmene Lučanů.

Obci Lužany je historiky přisuzována první písemná zmínka datovaná do roku 1052, v listině připisované Břetislavu I.

Ve středu obce se nachází kostel zasvěcený sv. Maří Magdaléně s farou. Současná podoba kostela pochází z let 1797 – 1800, kdy byl původní kostel s dřevěnou věží přestaven v klasicistním slohu dle plánů J. Thomy. Před kostelem u nově vydlážděné přístupové cesty stojí zrenovované sousoší, v jehož střední části, na vyvýšeném podstavci je na kříži ukřižovaný Ježíš Kristus, po jeho levé straně stojí sv. Václav ve středověké zbroji s praporem a štítem s vyobrazenou svatováclavskou orlicí. Na straně pravé sv. Jan Nepomucký s palmovou ratolestí a krucifixem. V dolní části obce je umístěna socha druhého z hlavních patronů české země – sv. Vojtěcha, pocházející z roku 1781. Při odbočce od Úlibic na stávající fotbalové hřiště byla v roce 1876 nákladem obce vyzdvižena plastika Ježíše na kříži, usazená na podstavci se stříškou.  U křižovatky se silnící na Lázně Bělohrad je v ohrádce z dřevěného plůtku a pískovcových kvádrů kříž s Ježíšem. Přední část soklu vyplňuje reliéfně pojatá celá postava P. Marie. Na dřík navazuje vlastní plastika Ukřižovaného, z jejíž paty vystupují reliéfně voluty, a v jejich středu je umístěna lebka s kostí. Socha je datována v roce 1786 a jedná se o nejstarší sochu v obci. Nedaleko je umístěna dřevěná zvonička, kterou nechal zhotovit v roce 1878 Josef Končinský. Vlevo od silnice ze střední části Lužan na Úlibice byla z pískovcových kvádrů vystavěna barokní kaplička s obloukovou nikou a sochou Panny Marie. Ke kapličce chodívalo z Lužan při slavnostech Těla a krve Páně (pohyblivý svátek v období od konce května do konce června) procesí.

V obci najdeme několik památných stromů. Na návsi se nachází „lípa svobody“, která byla zasazena v roce 1919 ve školní zahradě, na stávající místo byla přesazena v roce 1925. Naproti ní stojí „strom tisíciletí“ – platan, který byl zasazen v roce 2002 při oslavách 950. výročí první písemné zmínky o obci na návsi naproti kostelu. U vstupu do areálu školy roste „strom republiky“ – lípa, která byla zasazena u příležitosti oslav 50. výročí vzniku republiky. V říjnu 2018 byla před obecním úřadem na oslavu výročí 100 let založení republiky a jako pocta obětem 1. a 2. světové války zasazena lípa.

Po pravé straně silnice z Lužan na Špici se rozkládá rybník Marešák, s rozlohou cca 3,5 ha, s hrází výšky 6 m. Rybník byl původně vystavěn jako retenční nádrž v roce 1964, určená k závlaze polí. Název dostal po p. Antonínu Marešovi, který stál za jeho zrodem. Nádrž začala být využívána ke koupání, později ke stanování. Postupem času se okolí proměnilo v rekreační oblast s chatkami, chatami, zděnými toaletami, sprchami a dalším vybavením. Dominantou oblasti je dřevěná koliba.

Kontakt:

www.luzany.cz

urad@luzany.cz