Náměstí Pecka - Pochod KČT

Datum: 
13.07.2018

Pochod KČT. Autobusem v 8:44 hodin z náměstí v Pecce do Staré Paky k Sokolovně, odtud přes Staropacké hory a Podlevín do Nové Paky, případné

občerstvení a autobusem zpět do Pecky. Pochodu se může zúčastnit kdokoliv. Každý, kdo má zájem se projít v kolektivu, je vítán.

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.