I přes krizová opatření se podařilo schválit rozpočet Lázeňského mikroregionu na rok 2021. Rozpočet i střednědobý výhled naleznete na úřední desce.