Úhlejov

Nachází se asi 2 km od Miletína a 8 km od Hořic. Leží na jižním úbočí kopce Zvičiny mezi potůčky Horno a Dolnoúhlejovským, poblíž se nachází osada Růžovka. Obce Chroustov, Želejov a Úhlejov (Ouhlejov) mají do roku 1625 shodnou minulost. V roce 1207 patřily do panství Německých rytířů, roku 1423 je vlastnil Diviš Bořek, poté je v letech 1515 – 1540 vlastnili Trčkové z Lípy a po nich Smiřičtí ze Smiřic v letech 1540 – 1560. V tomto roce je převzal Jiří z Valdštejna. Roku 1625 je získal Albrecht z Valdštejna. Dále se již historie těchto vesnic rozchází. V roce 1637 Úhlejov vlastnil Jan Jetřich Grodecký z Grodu. Po něm od roku 1657 Kryštof Ferdinand Kotulinský, Hynek Václav Falge. Roku 1804 je převzal František Xaver Cecinkar, rytíř z Bírnice a po něm kněžna Rosa Hohenlohe – Barštejna. Z Úhlejova pochází rod Erbenů. V údolí Hornoúhlejovského potoka stojí mlýn, poblíž něho lze dodnes vidět pozůstatky starého Hradiště Schlossberg . Na témže místě stávala tvrz, která byla zbořena v 16. stol. a z kamene byl vystaven dle pověsti kostel Miletínský. Tato lokalita o rozměrech cca 62 x 27 m se nachází na ostrohu u mlýna (dodnes s patrnými náspy a příkopem). Turisty o tomto místě informuje malá plechová tabule, umístěna nedaleko mlýna vlevo od silnice vedoucí do Třebihoště.

 www.uhlejov.cz

uhlejov@seznam.cz

 

 

 

Lázeňský mikroregion
Pecka 2, 507 82 Pecka

Dokumenty ke stažení

• Úřední deska
• Archiv úřední desky
> Všechny dokumenty

Kontaktujte nás

lazenskymikroregion@email.cz
(+420) 493 799 170