Zábřeží  Řečice

Obec Zábřezí-Řečice se nachází 9 km západně od Dvora Králové n/L mezi obcemi Doubravice, Trotina a Dolním Dehtov. Je složena třemi osadami: Zábřezí, Řečice a na Vrchách. Nadmořská výška obce je 360 až 450 m.n.m. První písemné zprávy o osadě Zábřezí jsou z roku 1238, o osadě Řečice z roku 1542. Jak vznikly názvy osad lze usoudit z dochovaných historických záznamů. Řečice: Pramen stejnojmenného potoka a více vodních pramenů a objekt přívodního jímání vody z roku 1832. Zábřezí: Dříve zalesněna lokalita březovými háji. O obci se traduje, že je zde větrno, ale zdravo. Vrcha: S velkým výhledem do okolní krajiny, až do Hradce Králové. V celé této lokalitě je výskyt ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů. Dominantní zástavbu tvoří v části Zábřezí prostor křížení komunikací III. třídy, kde je památný strom lípa – její stáří odhaduje na 200 – 250 let a památné starobylé 3 smírčí kříže. V osadě Řečice tvoří dominantní zástavbu bývalá náves s věncovitě rozloženou zástavbou a památnou lípou a její stáří se odhaduje na 200 až 250 let. Nejhodnotnějším příkladem lidové architektury je objekt čp.6 proti památné lípě. Rozloha obce je 234 ha. Počet obyvatel v obci je 146. V obci je hasičský sbor, založený v roce 1888. Sportovní využití je v lokalitě u víceúčelové nádrže, která slouží také jako koupaliště, dva volejbalové kurty a tenisový kurt. Obec se vyznačuje velmi kvalitním, neznečištěným životním prostředím.

www.zabrezi-recice.cz,

e-mail: obec.zabrezi@tiscali.cz

Lázeňský mikroregion
Pecka 2, 507 82 Pecka

Dokumenty ke stažení

• Úřední deska
• Archiv úřední desky
> Všechny dokumenty

Kontaktujte nás

lazenskymikroregion@email.cz
(+420) 493 799 170